Včely v internetovom svete

Vedecké pracoviská

V súčasnej dobe, keď chov včiel je postavený pred výzvy, akým chovatelia v minulosti nečelili, je otázka vedeckého poznania života včiel a ich prostredia pravdepodobne otázkou prežitia.

Scientific beekeeping - stránky Randy Olivera.

Chov včiel očami biolológa. Podnetné čítanie o živote včiel - výžive chorobách a možnostiach odolavania včelárov pliagam ako colony colaps disorder. Zaujímavé zistenia a postrehy platné pravdepodobne i v našich končinách.


Stránky dr. Gerharda Liebiga

Včelár - vyskumník telom a dušou. Ako pracovník včelárskeho výskumného ústavu vykonal obrovský kus práce v oblasti boja proti Varoa, ale nielen tam. Autor knihy: Včelárime jednoducho


Ústav je súkromá společnost, která se zapodieva výzkumom, vývojom, výrobou a vzdelávaním v odbore chovu včiel a včelích produktov.


Science in Water

mierne "alternatívny " pohľad na dnešné problémy včiel.

FAT BEES SKINNY BEES -

Manuál o výžive včiel v pdf verzii

Včelárske farmy

Včelárstvo Friedmann - biovčelárstvo podľa pravidiel DEMETER

CARNICA SINGER - rodina Singer, chovatelia svetoznámej kranky.

BUSH BEEKEEPING FARM - praktické podnety z farmy M.Busha

FARMA KOLOMY- ČR - včelárska farma v Českej republike

PASIEKA BARTNIK-PR - včelárska farma v PoľskuZAUJÍMAVOSTI

Tomek Miodek - youtube kanál o včelách veciach okolo toho..

Forum Ambrozja - fórum poľských včelárov

The FatBeeMan - youtube kanál s množstvom nápadov..

Stephpalma - youtube kanál nielen o varoarezistentných včelách.