O liečivých účinkoch medu nepochybovali už naši predkovia. Je tomu skutočne tak? Je med liečivý?

Dnes nám na tieto otázky vie čiastočne odpovedať veda.Pozreli sme sa na  články vo vedeckých časopisoch v posledných rokoch a prinášame prehľad toho, akým smerom sa pozorovania výskumníkov uberajú.


Zloženie medu z hľadiska liečivých účinkov.

Zloženie medu je všeobecne často publikované, nás však zaujímajú zložky, ktoré by ľuďom mohli pomôcť v liečbe rôznych neduhov.

Hlavnou zložkou medu sú jednoduché cukry. Ide o zložitý komplex cukrov, pričom niektoré z nich vznikajú až po dlhšej dobe skladovania medu - vplyvom enzýmov včiel, ktoré sa na výrobe medu podieľajú. Drvivá väčšina cukrov je ľahko stráviteľná v tenkom čreve.

Enzýmy v mede, ktoré pochádzajú z rastlín sú kataláza ,kyslé fosfatázy a   amyláza .
 

Kyselin glukonová je hlavným zástupcom kyselín v mede.Je takisto produktom enzýmu glukóza -oxidáza a nesie "zodpovednosť " za nízke pH medu 3,2 - 4,5. Tento enzým je produktom hltanových žliaz včiel robotníc, ktoré spracúvajú nektár. Pôsobenie tohto enzýmu veľmi dôležité, nakoľko vďaka nemu sa z medu uvoľňuje peroxid vodíka, ktorý má antimikrobiálne účinky.

Obsah vitamínov a minerálov v mede s ohľadom obvyklé konzumované množstvá nemá pre výživu človeka podstatnejší význam.

Aminokyseliny - med obsahuje celý rad aminokyselín v koncentrácii nad 200 ppm.

Účinok proti mikrorganizmom.

Najviach očakávaným účinkom medu je jeho antibakteriálny účinok. Stále je vedená diskusia o tom, akým mechanizmom med zabíja mikroorganizmy. Už samotná vysoká koncentrácia cukrov, kyslé ph medu je prostredím, kde sa nedarí rastu baktérii a iným mikroorganizmov.

Jedným z hlavných mechanizmov však je práve tvorba peroxidu vodíka z glukózy v prítomnosti vody. To sa deje pod vplyvom spomínaného enzýmu glukóza-oxidáza. Táto reakcia beží kontinuálne, takže sa dá povedať, že med je preparát s pomalým uvoľňovaním účinnej látky.

Proti tomuto procesu je svetlo / ideálne by bolo med baliť do tmavého skla/  a enzým kataláza /tiež obsiahnutý v mede,alebo výrabaný mikroorganizmami, ale na reálne zabrzdenie reakcie tvorby peroxidu vodíka by ho bolo treba extrémne veľa/

"Výroba" peroxidu vodíka v mede za prítomnosti vody je teda kontinuálny proces kde vznik a rozklad prebiehajú súčasne. Súčasne pôsobiace osmotické pomery medu /koncentrácia cukrov/ a telota sú tak pomerne silnou zbraňou proti mikroorganizmom. Med teda nie je len zdrojom cukrových   zásob pre včely na zimu ale plní dôležitú funkciu v zachovaní zdravého prostredia v úli.

Nedisociované organické kyseliny tiež hrajú dôležitú úlohu  v antimikrobiálnej aktivite  medu  . Sú veľmi dobre rozpustné v bunkových membránach baktérii a tým spôsobujú zmeny v bunkovej priepustnosti. Boli izolované látky zo skupiny flavonoidov, ktoré zdá sa sú tiež zodpovedné za antimikrobiálny účinok medu.

V klinických pozorovania boli potvrdené pozitívne účinky medu v liečbe črevných infekcií. Čistý med má baktericídnu aktivitu proti mnohým enteropatogénnym baktériam  vrátane salmonely , Shigelly , enteropatogénnych E. coli .In vitro štúdie s Helicobacter pylori potvrdili možnosť inhibície jeho rastu v prostredí s 20% roztokom medu.

O liečivých  účinkoch medu je značné množstvo dostupných informácii.  Mechanizmus liečivého účinku je dôležitý pre správne pochopenie zásad  získavania, skladovania a konzumácie medu.

Niekoľko medových doporučení:

  • /pre včelárov/ neberme  med včelám priskoro /radšej trochu neskôr ako vytáčať nezrelý/ Dôkladné spracovanie nektáru včielkami je rozhodujúce z hľadiska obsahu vody, ale hlavne obsahu enzýmov v mede.
  • med skladujme v tmavej chladnej miestnosti. Ideálne by bolo plnenie medu do pohárov z tmavého skla, žiaľ ekonomicky momentálne nerealizovateľné
  • /pre spotrebiteľov/ kupujte med skryštálizovaný - znamená to, že nemusela byť použitá teplota na jeho skvapalnenie. Momentálne preferencie slovenských zákazníkov sú však také, že preferujú tekuté medy. Zodpovednosťou včelára je med stekutiť tak šetrne, aby nepoškodil jeho biologické vlastnosti.
  • pri sladení medom /čaj, káva/ dávajte med až do ochladeného nápoja. Vysoká teplota nápoja by ho mohla poškodzovať.
  • kúpujte si med v menších obaloch, skladujte v dobre uzatvorenom obale a pokiaľ možno v tme.

Med nie je len sladidlo, med je pomôcka v boji s chorobami

-------------------------------------------------------

Zaujímavé linky:

Účinky roztoku zeleného čaju a medu na Streptoccocus mutans

Med ako biologický obväz na rany